Om kreditscore

Man hör ofta begreppen ”kreditbetyg” och ”kreditvärdighet”, och de är tydligen viktiga när det gäller lån. Tyvärr är det inte många som faktiskt vet vad de betyder och varför det är viktigt att ha bra kreditvärdighet.

Vi har därför sammanställt de viktigaste aspekterna nedan så att du ska ha möjlighet att ta kontroll över din egen ekonomiska situation, och förhoppningsvis kunna förbättra den.

Varför är det viktigt att ha en bra kreditscore?

Det kan vara bra att känna till din kreditscore eftersom den är ett uttryck för hur kreditvärdig du är i bankens ögon. Med andra ord beskriver din kreditscore hur sannolikt det är att du kan ta ett större lån i banken, till exempel till bil, bostad eller näringsverksamhet.

Din kreditscore är med andra ord ett verktyg som långivarna använder när de ska bedöma dig som potentiell låntagare.

Långivarna använder en kreditscore för att komma fram till huruvida de ska godkänna din låneansökan eller inte – och i sådana fall till vilken ränta.

Det är väldigt viktigt att känna till att du inte bara har en kreditscore. Poängen ändrar sig hela tiden, och är beroende av en rad faktorer och parametrar kring dig och din ekonomi. Och för att göra det hela ännu lite mer komplicerat har långivarna alltid sina egna system för kreditscore att utgå från.

Hur beräknar vi din kreditscore?

En kreditscore beräknas med hjälp av en lång rad ingångsvärden och uppgifter om dig och din ekonomi som alla viktas olika. Det rör sig därför om en omfattande och komplex räkneövning som mynnar ut i en konkret och personlig kreditscore. Denna personliga kreditscore är någonting du kan använda som en indikation på hur kreditvärdig du är i långivarnas ögon.

Vår metod är 100 % rättvisande eftersom uträkningen av kreditscoren är baserad på befintlig data om olika långivares svar på tusentals låneansökningar. Det ger oss detaljkunskap om vad bankerna lägger vikt vid när ens ekonomiska situation ska utvärderas. Med grund i det kan vi skönja vad det är som krävs för att anses vara mer eller mindre kreditvärdig. Med hjälp av avancerad statistisk analys kan vi därför beräkna sannolikheten för att man ska få en låneansökan godkänd.

Beroende på hur hög kreditscore du får kommer du att få ett kreditbetyg från A till F. Högsta möjliga kreditscore kommer att ge dig betyget «A», medan en lägre kreditscore kommer att ge dig betyget «F». Det innebär att eftersom du anses vara väldigt kreditvärdig kommer du att få betyget «A». I motsatta riktningen kommer en låg kreditscore resultera i betyget «F» och en klassificering som icke kreditvärdig.

Kreditscore beräknas med andra ord utifrån den information vi får från dig gällande din ekonomiska situation. Därefter jämförs upplysningarna med våra befintliga data om tusentals andra personers ekonomiska situation.

Vad innebär det att vara kreditvärdig?

Kreditvärdighet är kort sagt en persons förmåga att betala tillbaka ett lån. Du kan därför anses vara kreditvärdig om banken (eller andra låneinstitut) bedömer att du har en bra ekonomi, och att de därmed vågar låna ut pengar till dig. Med god kreditvärdighet har du möjlighet att ta lån och andra krediter. Däremot kommer du att bli betecknad som icke kreditvärdig om du har stora skulder som du inte kunnat betala av på.

Detsamma gäller om du har registrerats som slarvig med betalningar eller har betalningsanmärkningar. I sådana lägen kommer du ofta att avvisas när du ansöker om lån hos banken eller andra långivare.

Hur får jag bra kreditvärdighet?

Det finns främst tre saker du kan göra för att förbättra din kreditvärdighet:

  • Minska din skuld
  • Spara pengar så gott det går
  • Se till att ha en hög och stabil inkomst

Om du har skulder bör du främst se till att försöka minska dessa så snabbt som möjligt. Om du däremot inte har några skulder men ändå har låg eller medelmåttig kreditvärdighet bör du istället fokusera på att öka dina intäkter. En låg inkomst gör det nämligen svårare för banken att räkna med att du kan betala tillbaka ett eventuellt lån. Du kan bland annat öka din inkomst genom att jobba mer och att investera i aktier och egendomar osv.

Hur påverkar min kreditvärdighet min ekonomi?

Din kreditvärdighet har en stor inverkan på de ekonomiska besluten du tar i ditt liv. När du till exempel ska köpa ditt första boende är det viktigt att du har tillräckligt bra kreditvärdighet för att kunna ta ett lån. Samma sak gäller när du ska köpa din första bil. Låg kreditvärdighet kan med andra ord bli en stor barriär när du ska lägga grunden för ditt liv.

Se därför så tidigt som möjligt till att ha en plan för hur du ska uppnå god kreditvärdighet. Bra kreditvärdighet hos banken kommer inte endast att innebära att du kommer att kunna ta ett lån. Det kommer i regel även innebära att du kan få bättre ränta och villkor på lånet än du annars hade fått.

Ansvarsfriskrivning

Kreditbetyget ger en indikation kring hur kreditvärdig du anses vara i bankens ögon, men det ska användas med viss försiktighet. När vi beräknar kreditbetyg beaktar vi flera olika parametrar som alla får olika vikt. Men fler faktorer än de angivna används vid bankernas utvärdering av din ekonomiska situation.

Alla människor är olika och jämförelsen mot befintliga data ska därför endast anses vara vägledande. Detta med anledning av att din ekonomiska situation till exempel kan skilja sig åt på vissa punkter från de befintliga låneansökningar som du jämförs med. Det är bland annat därför vi ger betyg från A – F, så att kreditbetyget sätts i perspektiv och är enklare att jämföra.

Vidare är kreditbetyget beräknat baserat på bankernas information om ansökningar om konsumtionslån, dock ej bil- och bolån. Kreditbetyget ger därför ett vägledande svar kring hur sannolikt det är att du kommer att få ett konsumtionslån beviljat, dock ej bil- eller bolån. Kreditbetyget är dessutom beräknat baserat på specifika bankers kriterier för att bevilja en låneansökan. Dessa kriterier varierar från bank till bank, och därför blir vårt kreditbetyg ett vägledande estimat då andra banker kan komma att beakta andra faktorer vid sina bedömningar.