Creditti Factor

Vi har gjort en kort guide till dig var du kan läsa mer om Creditti Factoren, vad den är och dess värde när t.ex. en bank utvärderar dig som en kund.

Vad är en Creditti Factor?

Creditti Factoren uträknar din ekonomiska spridning och ger dig en uppfattning om hur bankerna utvärderar din ekonomi. Det visar förhållandet mellan din totala skuld och din årliga bruttoinkomst (din skuldfaktor), din disponibla inkomst, samt hur mycket du kan låna.

Själva förhållandet mellan din inkomst och totala skuld används ofta av långivarna och borgenärernas bedömning av din ekonomi och hur säker du skulle anses vara som kund hos dem. Dessutom stress-testar vi din privat ekonomi och estimerar därefter din disponibla inkomst ,samt hur mycket du kan låna.

 

När banken bedömer din ekonomi i förhållande med att låna ut pengar till dig tar de hänsyn till följande:

– Din inkomst
– Din rikedom (besparingar, mervärde i hus och insättningar)
– Din skuld
– Din andel i delad skuld (t.ex. bostäder och bil)
– Din ålder

Är min Creditti Factor hög eller låg?

0 – 1:Väldigt ohälsosam Creditti Factor
1 – 2:Ohälsosam Creditti Factor
2 – 3:Delvis ohälsosam Creditti Factor
3 – 4:Delvis hälsosam Creditti Factor
4 – 5:Hälsosam Creditti Factor
5+:Väldigt hälsosam Creditti Factor

Hur värderas min Faktor?

Tyvärr finns det inte ett enkelt svar på den här frågan. Det varierar från bank till bank, och anledningen till detta är att den enskilda banken alltid bedömer dig utifrån deras egna kriterier, och därmed vill det ofta uppstå olikheter i resultaten.

En allmän uppfattning är dock att en faktor på 3,5 betraktas som hälsosam och normal. Lägre än det anses mindre hälsosamt, och kan därför anses som riskabelt att ge dig ett lån. Därtill ser bankerna också gärna att din disponibla inkomst är så hög som möjligt.

Det kan finnas stora skillnader i hur bankerna utvärderar din individuella skuldfaktor, och saker som var du bor, ekonomi, jobbsituation, ålder osv. kan ta del i påverkan av din faktor i stor grad.

Därför rekommenderar vi dig att alltid kontakta din egen bank och låta dem beräkna sin exakta skuldfaktor åt dig. Våra beräkningar ska endast betraktas som uppskattningar och bör tolkas med försiktighet.

Beräkningen och hur vi gör den

Beräkningarna baseras huvudsakligen på information om din inkomst och befintlig skuld. Baserat på denna information ger vi dig en uppskattning av din ekonomiska robusthet baserat på din skuldfaktor.

För att skydda din ekonomiska situation mot vissa allmänna risker gör vi några stresstester för din ekonomiska robusthet baserat på informationen du angav om skuld och inkomst. Med dessa tester försöker vi säkerställa att alla nya lån inte kommer att påverka ditt ekonomiska utrymme negativt och att du inte är skuldsatt.

Vår modell är både giltig och korrekt, då den baseras på rekommendationer från offentliga institutioner som har för avsikt att skydda din personliga ekonomi.

Därför, baserat på några avancerade beräkningar, ger vi dig två rekommendationer:

  1. Hur mycket du kan ansöka om maximalt.
  2. Hur mycket du har i det disponibla beloppet per månad.

Den första rekommendationen ges i ett försök att se till att du inte hamnar med alltför stora skulder, och den andra för att se till att du inte har för mycket utgifter i ditt dagliga liv än du har ekonomiskt utrymme för.

Samtidigt tilldelas du också en karaktär i intervallet A-F, där ”A” är den högsta karaktären, medan ”F” är den lägsta. Vi ger dig dem för att ge dig en uppskattning av hur hälsosam din ekonomi är. Karaktärerna beräknas utifrån flera faktorer som skuld, inkomst och naturligtvis din Creditti Score.

Ansvarsfriskrivning

Våra beräkningar är vägledande och är förknippade med viss osäkerhet. Våra rekommendationer och modeller bygger främst på stresstester föreslagna av offentliga institutioner. Dock kan många fler faktorer också påverka din ekonomiska situation.

 

Eftersom vår modell inte kan ta hänsyn till alla möjliga scenarier bör våra rekommendationer användas med beaktande. Vidare är beräkningarna enbart baserade på informationen vi fått från dig. Detta betyder att tillförlitligheten i våra rekommendationer beror helt och hållet på att informationen ifylld i formuläret är korrekt.