Creditti Score

Här kan du läsa mer om Creditti Score, vad det betyder och varför det är så viktigt att ha en bra kreditvärdighet.

Varför är det viktigt att ha ett bra Creditti Score?

Det är en fördel att känna till sitt Creditti Score eftersom det ger dig en uppfattning om du kommer att anses kreditvärdig eller inte. Med andra ord, säger det något om hur troligt det är för dig att bli godkänd för en kredit så som ett lån, kreditkort osv.

Din Creditti Score är ett nummer (mellan 0 och 433) som är utformat för att ge dig en uppskattning om hur kreditvärdig du är. Man kan säga att talet representerar sannolikheten för om du kan betala dina räkningar i tid eller inte.

Ett högre Creditti Score indikerar att din ekonomi ser rimlig ut och att du kan betraktas som kreditvärdig. Genom att beräkna ditt Creditti Score får du alltså en uppskattning av hur potentiella låneleverantörer och kreditgivare kommer att utvärdera dig i termer av att ge dig en kredit som ett lån eller ett kreditkort.

Det finns många olika poängmodeller och vissa använder också annan data för beräkningen, vilket innebär att du inte bara har en kreditpoäng och du kan förvänta dig att varje långivare och borgenär kommer att utvärdera dig baserat på sin egna scoringsmodell.

Hur beräknar vi din Creditti Score?

Din Creditti Score beräknas utifrån ett stort antal faktorer och information om dig och din ekonomi, som alla vägs annorlunda.

Det är alltså en större och komplicerad beräkning där vi kan använda avancerad statistisk analys för att beräkna hur troligt det är att du kan få en låneansökan godkänd.

Summan av allt hamnar i en konkret och personlig Creditti Score som du kan använda som riktmärke för hur kreditvärdigt du anses i långivarnas och borgenärernas ögon.

Beroende på storleken på ditt Creditti Score får du sedan en karaktär som går från A – F. Högst möjliga Creditti Score ger dig karaktären “A”, medan en lägre poäng ger dig karaktären “F”. Detta innebär att om du betraktas som mycket kreditvärdig kommer din Creditti Score att vara hög, vilket ger dig karaktären “A”. Omvänt kommer ett lågt Creditti Score att ge karaktären “F” och en omedelbar värdering som kredit ovärdig.

Creditti Scoret beräknas alltså utifrån den information vi får från dig om din ekonomiska situation. De jämför sedan våra befintliga uppgifter med tusentals andra människors ekonomiska situation.

Vad betyder det att vara kreditvärdig?

Kort sagt är kreditvärdighet en persons förmåga att återbetala ett lån. Du kan därför betraktas som kreditvärdig om banken (eller andra borgenärer) anser att du har en bra ekonomisk ställning och att de därför vågar låna ut pengar.

Du har alltså en god möjlighet att ta ett lån och annars låna kredit.

Å andra sidan, om du har en stor skuld som du inte återbetalar kommer du att betecknas som icke-kreditvärdig av banken. Detsamma gäller om du är registrerad som en dålig betalare eller har betalningsanmärkningar.

Här avvisas du ofta när du ansöker om ett lån från banken eller andra långivare.

Hur får jag ett bra Creditti Score?

Totalt sett finns det tre saker du kan göra för att förbättra din Creditti Score:

  • Få ner din skuld
  • Spara pengar där det är möjligt
  • Skapa dig en hög och stabil inkomst

Om du har skuld bör du först och främst se till att den återbetalas så snart som möjligt. Om du å andra sidan inte är skyldig några pengar men ändå har ett lågt eller mediokert Creditti Score, fokusera istället på att öka din inkomst. En låg inkomst gör det svårare för långivare och borgenärer att lita på att du kan betala tillbaka lån. Du kan bland annat öka din inkomst genom att arbeta mer och investera i företag, fastigheter osv.

Hur påverkar min kreditvärdighet min ekonomi?

Din kreditvärdighet är mycket viktig för de ekonomiska beslut du tar i ditt liv. Till exempel när du går ut och köper ditt första hus krävs en bra kreditvärdighet för att kunna låna pengarna. Detsamma gäller för att köpa din första bil. Med andra ord kan ett dåligt kreditvärde vara ett stort hinder när du behöver gå ut och få viktiga saker.

Tänk därför så tidigt som möjligt på hur du skapar en bra kreditvärdighet för dig själv. En bra kreditvärdighet i banken betyder inte bara att du kan få ett lån. Vanligtvis kommer det också att innebära att du kan få lånet till en mer gynnsam ränta och bättre villkor i allmänhet.

Ansvarsfriskrivning

Creditti Scoren ger dig ett vägledande svar på din sannolikhet för att bli kreditvärdig, men det bör användas med reservationer.

Fler faktorer än frågade används i långivarnas och borgenärernas utvärdering av din ekonomiska situation.

Alla rekommendationer och beräkningar erhållna från Creditti bör alltid användas med reservationer och betraktas enbart som riktlinjer på grund av följande:

  1. För det första, eftersom faktorerna vi använder för att beräkna våra rekommendationer baseras på förslag och data från olika offentliga institutioner, mäklare och banker. Andra institutioner, mäklare och banker använder andra faktorer i sina bedömningar. Med andra ord betyder detta att Credittis rekommendationer därför inte är universella eller definitiva.
  2. För det andra, eftersom våra rekommendationer baseras enbart på den information du ger oss. Vi litar därför på att din fullständiga information är korrekt och fullständig. Viss information är viktigare och väger tyngre än andra. Detta inkluderar till exempel; befintliga skulder, betalningsavtal, anmärkningar, inkomst, kostnader, ålder osv.