Testa din kreditvärdighet

Beräkna ditt Creditti Score och se hur kreditvärdig du är. Det tar endast 2 minuter och du får sett svar online omedelbart.

Skickar in information

Vad är en Creditti Score?

Din Creditti Score är ett tal (mellan 0 och 433) som är utformat för att ge dig en uppskattning av hur kreditvärdig du är. Du kan säga att antalet representerar sannolikheten för om du kan betala dina räkningar i tid eller inte.

Ett högre Creditti Score indikerar att din ekonomi ser rimlig ut och att du kan betraktas som kreditvärdigt. Genom att beräkna din Creditti Score får du alltså en uppskattning av hur potentiella låneleverantörer och kreditgivare kommer att utvärdera dig i termer av att ge dig en kredit som ett lån eller ett kreditkort.

Det finns många olika poängmodeller och vissa använder också andra data för beräkningen, vilket innebär att du inte bara har en kreditpoäng och du kan förvänta dig att varje långivare och borgenär kommer att utvärdera dig baserat på sin egen poängmodell.

Så enkelt är det

Tre enkla steg för att förstå din egna ekonomi

1

Berätta lite om dig själv

2

Berätta lite mer om din ekonomi

3

Vi beräknar din Creditti Score

Så beräknas din Creditti Score

Din Creditti Score beräknas utifrån en mängd olika faktorer och information om dig och din ekonomi, som alla vägs annorlunda. Det är alltså en större och komplicerad beräkning där vi kan använda avancerad statistisk analys för att beräkna hur troligt det är att du kan få en låneansökan godkänd.

Summan av allt hamnar i en konkret och personlig Creditti Score som du kan använda som riktmärke för hur kreditvärdigt du anses i långivarnas och borgenärernas ögon.

Beroende på storleken på din Creditti Score får du sedan en karaktär som går från A – F. Högst möjliga Creditti Score ger dig karaktären “A”, medan en lägre poäng ger dig karaktären “F”. Detta innebär att om du betraktas som mycket kreditvärdigt kommer din Creditti Score att vara hög, vilket ger dig karaktären “A”. Omvänt kommer ett lågt Creditti Score att få karaktären “F” och ett omedelbart kreditbetyg.

Creditti Score beräknas alltså utifrån den information vi får från dig om din ekonomiska situation. De jämför sedan våra befintliga uppgifter med tusentals andra människors ekonomiska situation.